Moszkító-meter 2023. 06. 23.

Egyes helyeken nagyobb számban is megtalálhatók a szúnyogok. Tartózkodjunk a napsütötte területeken, viseljünk hosszú ujjú felsőruházatot, hosszúszárú nadrágot és használjuk bátran a szúnyogriasztó szereket. Ha az erdei vasúton utazunk, egyes megállóhelyeken is számolnunk kell velük.

Foglalkozások

A Gemenc Erdészeti Erdei Iskola magas színvonalú erdei infrastruktúrával, tematikus bemutatóhelyekkel, oktatóteremmel, szálláshellyel és étkezési szolgáltatással egész évben várja azokat a diákokat, akik szeretnének többet megtudni Magyarország legnagyobb ártéri erdejének egyedülálló állat-és növényvilágáról, kultúrtörténeti értékeiről, erdészeti-és vadászati tevékenységéről.

Foglalkozásaink egymásra épülve, az adott korosztály ismereteinek megfelelően, változatos erdőpedagógiai módszerekkel és munkaformákkal nyújtanak használható tudást és élményt.

Az erdei iskola élménypedagógiai szemléletet kíván, így foglalkozásaink természetismereti, vizuális és kézműves részekből állnak. Cél a környezettudatos nevelés, a természettudományos ismeretszerzés, a képességek, készségek, jártasságok fejlesztése, az életviteli orientáció. Játékos feladatokon keresztül az ismeretek elmélyülését a diákok aktív, tevékeny részvétele, közvetlen tapasztalatszerzése, megfigyelése garantálja.

A programjainkon résztvevő gyerekek többek között megismerkedhetnek az erdő életközösségével, az erdő-és vadgazdálkodás alapjaival és hagyományaival, az erdő és az ember évszázados viszonyával. Megtanulják a természeti környezetben való viselkedés normáit és legfontosabb szabályait.

 

Erdőpedagógiai foglalkozásaink

Hogyan lesz a makkból bútor

A foglalkozás során az erdei iskolások természetismereti játékok, feladatok segítségével, kéreg, levél és terméshatározást végeznek, melynek segítségével megtanulják a Gemenci erdő jellegzetes fafajait. Évszaknak megfelelően megismerik az erdészek időszakos munkáját, erdőgazdálkodási alapismereteket sajátítanak el.

A foglalkozások helyszínei kerékpárral, gyalog vagy erdei vasúton érhetők el.

 

Megújuló természeti kincsünk: a fa

A foglalkozás vezérfonala a megújuló és kimerülő természeti erőforrások ismeretein alapul. Ezek közül kiemelkedően a fával, mint megújuló természeti erőforrással foglalkoznak a gyerekek.

A foglalkozás helyszínei kerékpárral, vagy gyalog érhetők el.

 

Amikor a vadkan ébred

Az Ökoturisztikai Központtól kb. negyed órányi sétára található elkerített erdőrészen gímszarvasokat és vaddisznókat figyelnek meg a kora esti szürkületben, megfigyelőtoronyból. A foglalkozás során az erdei állatok vadászati szokásairól beszélgetünk, az erdő élőlényeinek kapcsolatrendszerét táplálkozási hálózattal szemléltetjük csoportos játék formájában.

Barangolás „vadvízországban”

A foglalkozás rövid erdei vasutas kirándulással indul, majd Nagyrezét megállóhelynél a kenukat vízre téve a Duna leghosszabb, 18 km-es mellékágán a csoport összetételétől függően rövidebb vagy hosszabb evezésen vesznek részt a gyerekek. A foglalkozás célja a kenutúra élményén túl a terület fajgazdagságának megismerése.

A foglalkozás helyszíne Nyárilegelő megálló és a Rezéti-Holt-Duna erdei vasúttal érhető el.

A program 10 éves kortól igényelhető. Szülői beleegyezés szükséges.

Tájoló

Cél a térképészeti és tájékozódási ismeretszerzés, a különböző turistajelek, piktogramok megismerése. A gyerekek megtanulják az iránytű használatát, tudásukat játékos gyakorlati feladatokkal mélyítik el. Évszak: tél, tavasz, nyár, ősz

A foglalkozás helyszíne gyalog, erdei vasúttal vagy kerékpárral érhető el.

Ártéri fokgazdálkodás

Az erdei vasút Lassi megállóhelyénél lévő Halászati kiállításunkon keresztül bemutatjuk az ártéri halászat és fokgazdálkodás mesterségét. Terepasztalon szemléltetjük az ártér jellegzetességeit. A foglalkozás keretében a halászháló kötés alapfogásainak megtanulására is lehetőséget biztosítunk.

 

Állatgyerekek

Természetismereti játékokon, feladatokon keresztül Gemenc leggyakrabban előforduló állatainak megfigyelése és megismerése. Tudásukat játékos feladatokon keresztül mélyítik el.

A foglalkozás helyszíne gyalog, kerékpárral vagy erdei vasúttal érhető el.

Édes élet – méhészkedés az ártéren

Az erdei vasút Nagyrezét megállóhelyénél lévő Gemenc Méhészeti Gyűjtemény megtekintése, ahol az üvegfalú méhkaptárakban élő méhek életével és méhészeti eszközökkel ismerkedhetnek meg a gyerekek.

A foglalkozás helyszíne erdei vasúttal, kerékpárral vagy gyalog érhető el.

Gemencre fel!

Érkezést követő ismerkedő, természetismereti témájú csapatépítő játék.

Fekete Gólya Ház

A bátai Fekete Gólya Házban a gyerekek a felfedezés örömével, élményekben gazdagon ismerkedhetnek meg a fekete gólya életével, szokásaival, vándorlásával.

A foglalkozás helyszíne Báta, mely kerékpárral, vagy autóbusszal érhető el.

Ügyeskedő

Kézműves foglalkozások természetes alapanyagokból. Természetes alapanyagok felhasználásával változatos kézműves foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek. Pl. fajáték készítés, agyagozás, nemezelés, papírmerítés.

Íjászat

Az íjászat, mint ősi vadászati forma történetének megismerése. Különböző íjfajtákkal, technikákkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. A foglalkozást a Tolnai Tájakon Íjász Egyesület szakemberei tartják az erdei iskola udvarában.